CHI TIẾT CĂN HỘ 14

Diện tích xây dựng: 75.50m2 - Diện tích thông thủy 70.15m2

[table id=14 /]

6565