CHI TIẾT CĂN HỘ 13

Diện tích xây dựng: 66.36m2 - Diện tích thông thủy 62.00m2

[table id=13 /]

6565