CHI TIẾT CĂN HỘ 12

Diện tích xây dựng: 66.60m2 - Diện tích thông thủy 61.37m2

[table id=12 /]

6565