CHI TIẾT CĂN HỘ 11

Diện tích xây dựng: 66.63m2 - Diện tích thông thủy 62.00m2

[table id=11 /]

6565