CHI TIẾT CĂN HỘ 10

Diện tích xây dựng: 56.72m2 - Diện tích thông thủy 51.68m2

[table id=10 /]

6565