CHI TIẾT CĂN HỘ 09

Diện tích xây dựng: 57.08m2 - Diện tích thông thủy 52.81m2

[table id=9 /]

6565