CHI TIẾT CĂN HỘ 08

Diện tích xây dựng: 68.53m2 - Diện tích thông thủy 63.58m2

[table id=8 /]

6565