CHI TIẾT CĂN HỘ 07

Diện tích xây dựng: 68.02m2 - Diện tích thông thủy 63.63m2

[table id=7 /]

6565