CHI TIẾT CĂN HỘ 06

Diện tích xây dựng: 70.76m2 - Diện tích thông thủy 64.05m2

[table id=6 /]

6565