CHI TIẾT CĂN HỘ 05

Diện tích xây dựng: 68.83m2 - Diện tích thông thủy 61.62m2

[table id=5 /]

6565