CHI TIẾT CĂN HỘ 04

Diện tích xây dựng: 70.43m2 - Diện tích thông thủy 64.86m2

[table id=4 /]

6565