CHI TIẾT CĂN HỘ 03

Diện tích xây dựng: 113.48m2 - Diện tích thông thủy 105.4m2

[table id=3 /]

6565