CHI TIẾT CĂN HỘ 02

Diện tích xây dựng: 85.47m2 - Diện tích thông thủy 78.38m2

[table id=2 /]

6565