CHI TIẾT CĂN HỘ 01

Diện tích xây dựng: 85.6m2 - Diện tích thông thủy 80.4m2

[table id=1 /]

6565