CHI TIẾT CĂN HỘ 11 T21-T28

Diện tích xây dựng: 85.2m2 - Diện tích thông thủy 80.5m2

[table id=111 /]

6565