CHÍNH SÁCH SIÊU H?P D?N

– 800tr ??u t? C?n h? Cho thuê- M?i tháng nh?n v? 9tr/tháng. Tr? trong vòng 2 n?m.
– 2 n?m không c?n ?óng g?c lãi.
– Mua nhà s? ?? ngay, cho thuê ngay.
– C?T cam k?t mua l?i sau 2 n?m n?u KH không thích.
– An toàn, Không r?i ro.


T?NG QUAN D? ÁN TECCO ELITE CITY

Chung c? Tecco Thái Nguyên ( hay chung c? Tecco Elite City ) là qu?n th? d? án chung c? t?i ???ng Quang Trung, ph??ng Th?nh ?án, thành ph? Thái Nguyên. Do t?p ?oàn Tecco làm ch? ??u t?.

Tecco Elite City, t? h?p ?a ti?n ích Qu?c t?

 • Tên th??ng m?i: Tecco Elite City 
 • V? trí: Khu dân c? s? 10, P. Th?nh ?án, Tp. Thái Nguyên
 • S? tòa tháp: 06 tòa
 • T?ng di?n tích ??t: 21.164 m2
 • S? t?ng cao: 32 t?ng
 • S? t?ng h?m: 03 h?m (45.000 m2)
 • S? l??ng c?n h?: 2088 c?n

TI?N ÍCH N?I B?T T? H?P CHUNG C? TECCO ELITE CITY

Chung c? Tecco Thái Nguyên là t? h?p ?a ti?n ích chu?n qu?c t? ??u tiên t?i Thái Nguyên tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i. Tính ?a ti?n ích c?a d? án là s? liên hoàn t? m?t ??t, chu?i ti?n ích cao t?ng cao ??n ti?n ích mái, ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u s?ng – h?c t?p – gi?i trí – ngh? d??ng – rèn luy?n s?c kh?e.

R?p chi?u phim Pixel

Tecco Mart

Gym Try Hard

Coffe Bean

Nhà hàng l?u n??ng

Khu vui ch?i tr? em

H? b?i cao c?p

Khu gi?i trí

Công viên thoáng mát

Ngh? d??ng cao c?p

Khu ?m th?c

Khu ?m th?c

M?T B?NG T?NG TH?

Xem thêm

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TECCO THÁI NGUYÊN

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ??T 1 TÒA E – TECCO ELITE CITY

 • Quý khách hàng thanh toán s?m 95% GTCH ???c chi?t kh?u 7,5% GTCH
 • Quý khách hàng thanh toán theo ti?n ?? ???c chi?t kh?u 2,5% GTCH
 • Quý khách hàng s? d?ng gói vay ngân hàng ???c HTLS 0% trong 24 tháng cho kho?n vay 60% GTCH
 • Cam k?t mua l?i sau 02 n?m ngang giá và ch?u toàn b? chi phí chuy?n nh??ng
 • H? tr? cho thuê v?i l?i nhu?n lên t?i 29%/ 2 n?m

HÌNH ?NH TH?C T?